Blandteknik och skulpturer

Brofjorden, träskulptur

Brofjorden, träskulptur