Blandteknik och skulpturer

Lyckta dörrar, grafikcollage på träskulptur

Lyckta dörrar, grafikcollage på träskulptur