Blandteknik och skulpturer

Planta III,träskulptur

Planta III,träskulptur