Grafik och teckningar

Under bryggan, collografi 32x32, upplaga 10 ex.

Under bryggan, collografi 32x32, upplaga 10 ex.