Aktuellt:

Pågående: Colorida Galeria de Arte
Lissabon, Portugal 5 - 18 mars 2022, separatutställning

Lissabon2

Kommande: separatutställning Grafik i Väst
8 - 26 oktober 2022. Storgatan 20 (vid Vasaplatsen) Göteborg

Kommande: jubileumsutställning Majnabbe
För att fira att Grafik i Väst fyller 30 år arrangeras en utställning på
Galleri Majnabbe, Göteborg 19 november - 4 december 2022.

Hos Grafik i Väst finns alltid mycket konst
Ett 20-tal av mina grafiska tryck och grafikcollage finns alltid att se hos
Grafik i Väst, Storgatan 20 (vid Vasaplatsen) Göteborg, i galleriets stora
grafikbank. Onsdag 12 - 18, torsdag - söndag 12 - 16.
Många verk finns på Grafik i Västs hemsida, se Kontakt och länkar

Hus i skogen (kopia)
Hus i skogen, collografi 20x20 cm, upplaga 10 ex. tryckta 2019
finns hos Grafik i Väst