Aktuellt:

20:20 International Print Exchange 2023
Grafiska tryck som ska turnera runt världen med början i september.
Femton grafiker från Konstnärernas Kollektivverkstad KKV Göteborg
deltar med varsitt verk, tillsammans med grafiker från olika länder.
Hot Bed Press I Manchester, UK arrangerar

Konstnärscentrum Väst (Kc) Göteborg
Medlemsutställning med tema rörelse, december

Hos Grafik i Väst finns alltid mycket konst
Ett 20-tal av mina grafiska tryck och grafikcollage finns alltid att se hos
Grafik i Väst, Storgatan 20 (vid Vasaplatsen) Göteborg, i galleriets stora
grafikbank. Onsdag 12 - 18, torsdag - söndag 12 - 16.
Många verk finns på Grafik i Västs hemsida, se Kontakt och länkar

Staden växer
Staden växer, grafikcollage 54 x 78 cm, unikt ex., 2022, finns hos Grafik i Väst

Hus i skogen, hemsidan
Hus i skogen, collografi 20x20 cm, upplaga 10 ex. tryckta 2019
finns hos Grafik i Väst